AR-GE ile geleceğe ışık

Yeşim bünyesinde AR-GE ve yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla üretimden bağımsız araştırma ve proje odaklı çalışmalar yapmak üzere AR-GE Merkezi oluşturuldu.

AR-GE ve inovasyon çalışmaları sonucu, küresel piyasalara katma değerli ve yenilikçi ürünler sunan Yeşim Tekstil AR-GE alanında gerçekleştirdiği etkin ve sürdürülebilir çalışmalarının karşılığı olarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AR-GE Merkezi Belgesi almaya hak kazandı. Yeşim Tekstilbu sayede; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı AR-GE Merkezi belgesini elde eden ülkemizdeki 603. firma oldu.

Firma bünyesinde iki ayrı binada hizmet vermek üzere kurulan AR-GE Merkezi’nde 30 kişi çalışıyor. Sanayi Bakanlığı’na yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından Ağustos 2017’den itibaren resmi olarak faaliyete geçen merkez ile Yeşim’de yapılan inovatif AR-GE çalışmalarını tek bir alan ve kayıt altında proje kültürü ile birleştirmek, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine olanak sağlamak ve böylece ihracat kapasitesini artırmak amaçlanıyor. Ayrıca yine bu merkez ile AR-GE ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi iş birliklerinin geliştirilmesi, AR-GE personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik (Su, enerji, verimlilik, maliyet), inovatif kumaş geliştirme, baskı tasarımı ve nano teknoloji, akıllı tekstil başlıklarında çalışmalarını sürdürecek olan merkezin yöneticiliğini Tekstil Mühendisi Filiz Emiroğlu yapıyor.

Açılan bu AR-GE Merkezi ile Yeşim Tekstil, yüksek katma değeri olacağı öngörülen projeler için TÜBİTAK fon programlarına başvurular yapmaya başladı bile. Proje kapsamında kalıcı ve katma değerli ürünler elde etmek için akademisyenlerle iş birlikleri sağlayarak bu ortak çalışmalar sonucu mevcut personelinin yetkinliğinin artırılması da planlanıyor. Yeşim AR-GE Merkezi, 1 yıl içinde 1 patent ve 1 marka tescili almayı hedefliyor. 2018 yılı için mikrokapsülasyon teknolojisi ile vücut direncini artıran teknik tekstil kumaşı geliştirme projesi üzerinde çalışacak olan merkez böylelikle, savunma sanayinde kullanılacak giysilerde yeni bir açılım yaratmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz Aralık’ta yapılan 6. Özel Sektör AR-GE ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’ne katılan Üretim Direktörü Kerim Bayram ve AR-GE Merkezi Yöneticisi Filiz Emiroğlu belgelerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldılar.

1999 yılında AR-GE departmanını kuran ve araştırma geliştirme çalışmalarına büyük önem veren Yeşim Tekstil, akıllı kumaşlar, organik, geri dönüşümlü ve inovatif kumaşlarla bu alanda bugüne kadar birçok ilki geliştirerek farklı çalışmaya imza attı. Bugün teknik tekstil ve nano teknoloji için gelişmiş bir AR-GE altyapısına sahip olan Yeşim, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda her yıl yüzlerce kumaş çalışması yapıyor.