Ahmet Cemal Dördüncü: “Sürdürülebilirlik için iyi vatandaş olmak şart”

Ahmet Cemal Dördüncü

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirilen Global Compact Türkiye 7. Olağan Genel Kurulunda Akkök Holding’den Ahmet Cemal Dördüncü UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilirken, Yeşim Tekstil’i temsilen Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur da Dördüncü’nün listesinde yönetim kuruluna seçilerek üst üste 3. kez yönetim kurulunda yer almıştı.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak profesyonel yöneticiliğini sürdüren Dördüncü, 2-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Moda Konferansı’na konuşmacı olarak katılarak moderatör Dilek Bil’in sorularını yanıtladı. Organizasyonda bir araya geldiğimiz Ahmet Cemal Dördüncü; Önce İnsan Dergisi’ne özel açıklamalar yaparak, Yeşim Tekstil’in ana felsefelerinden biri olan “Önce İnsan”a ve sürdürülebilirliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Günümüzde “Geleceğin şirketini tasarlamak” kavramının son derece önem kazandığını belirten Dördüncü, gelecek kavramının sürdürülebilirlikle son derece bağlantılı olduğunu ve sürdürülebilirlik olmadan gelecek kavramının da var olamayacağını söyledi. Geleceğin şirketinin sürdürülebilirliğini düşünürken de en önemli etkenin insan faktörü olduğunu dile getiren Dördüncü, bu açıdan bakıldığında kültürel farklılıklara açık, empati duygusu yüksek, egosunu kontrol edebilen, iş birliğine açık ve akıl sormaktan çekinmeyen insanın sürdürülebilir olabileceğine dikkat çekti. Dördüncü, sadece eski tecrübelere dayanarak yol almamak ve değişime açık olmak gerektiğinin altını çizerek, “Gelinen noktada değişik jenerasyonlarla mensup insanlarla birlikte çalışıyoruz. Kendi tecrübenizle yeni jenerasyonun esnek ve farklı bakış açısını bir araya getirip buradan bir sinerji çıkartamıyorsanız, o zaman sürdürülebilirliğe ulaşmak pek de olası olmuyor. Bence sürdürülebilirlik dendiğinde önce insan akla gelmeli. İnsan faktörü olmadan bir şey olması mümkün değil.” diye konuştu.

Tekstil sektöründe sürdürülebilirlik kavramına da değinen Dördüncü, sektörün dünya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri konumunda olduğuna işaret etti. Dördüncü, Tekstil sektörünün dünya genelinde 1,7 milyar dolarlık bir ekonomi sağladığının ve tüm ekosistem düşünüldüğünde söz konusu rakamın 2-3 milyar doları bulduğunun altını çizerek, “Milyonlarca çalışanı olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı içerisinde bizim özellikle üzerinde durduğumuz konulardan biri de kadın – erkek eşitliği ve kadının özellikle iş dünyasının içine girebiliyor olması. Tekstil sektöründe kadın – erkek yoğun bir şekilde birlikte çalışma fırsatı buluyor. Bu sektörün kadına yoğun şekilde istihdam sağlayan bir yönü var. Ülke ihracatımızın yaklaşık yüzde 17‘si tekstil sektöründen sağlanıyor. Tüm bu güzel yanların yanı sıra öbür tarafta karbon ayak izi ve bazı firmalar adına gündeme gelen çocuk işçi çalıştırma gibi skandalların da yaşandığı bir sektör bu. Dolayısıyla böylesi önemli bir sektöre sahip çıkılması gerekiyor. Gelecek adına son derece değerli olan bu alanda ucuz üretime dayalı rekabet avantajı elde etme dönemi bitti. Daha katma değerli ürünlerle yol alınması kaçınılmaz” diye konuştu. Dördüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilir olacaksanız, öncelikle iyi bir vatandaş yani şirket açısından bakacak olursak iyi bir kurumsal vatandaş olacaksınız ve sosyal sorumluluklarınıza sahip çıkacaksınız. Bu konu sadece tekstil endüstrisi için değil, tüm endüstriler için geçerli. Ancak özellikle tekstil sektöründe inanılmaz bir değişim ve dönüşüm imkânı ve buna bağlı olarak son derece büyük bir iş fırsatı söz konusu. Bunun da milyar dolarlarla ölçülebilecek bir değer arz ettiğini söylemek mümkün.”