Yeşim Kreşi, küresel en iyi örnekler arasında

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından, özel sektöre hizmet sunumuna katılım konusunda araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW), yayınladığı Bakım ve Rekabet Edebilirlik Saha Araştırması Raporunda Yeşim Tekstil’i “Özel Sektörde Kadınların Bakım İhtiyaçlarını Karşılayan Küresel En İyi Uygulamalar” arasında gösterdi.

Raporda Yeşim dışında farklı ülkelerde ve alanlarda faaliyet gösteren dünya genelindeki üç kuruluşa daha yer verilirken, Yeşim’in özellikle yerinde çocuk bakımı ve diğer eşitlikçi girişimleriyle çalışanları için birçok fayda sağladığına, firmanın toplumsal cinsiyet eşitliği adına ortaya koyduğu projelerin şirketin itibarını artırmaya büyük katkı yaptığına ve şirketi diğerlerinden farklılaştırdığına vurgu yapıldı.

Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) tarafından yürütülen ücretsiz bakım hizmetleriyle ilgili çalışma, özellikle kadınların işgücüne katılabilmelerini, işgücünde kalabilmeleri için özel sektörün sağladığı ücretsiz bakım hizmetlerini ve bu hizmetlerin çalışanlar arasında nasıl eşit şekilde dağıtılabileceğini ele aldı. Araştırmada ayrıca özel sektörün bakım alanına dahil olmasının ekonomik ve ticari gerekçeleri detaylı olarak incelendi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından desteklenen proje, coğrafi olarak Güney ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yer alan ülkelere ve geçiş ekonomilerine odaklansa da araştırmada özellikle özel sektördeki paydaşlar için geliştirilen politika araçlarının küresel olarak değerlendirilebilmesi dikkat çekiyor.