Gelecek; insanların gönlünde kalp payını artıran liderlerin olacak...

Gelecek; insanların gönlünde kalp payını artıran liderlerin olacak...

Son günlerde pozitif düşünce, umut etme, sevgi, ait hissetme, empati kurma, gibi birçok kavram günlük hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Çünkü sosyal bir varlık olan insan mutluluğun ve başarının; pozitif bakış açısı ile hayat bulan ortak güçten doğacak sinerjide yattığını fark etti.
Emir komuta zinciri ile yönetilmek istemeyen günümüz insanı, özellikle içinde bulunduğu toplumda daha fazla karar verici olmak ve her zamankinden daha fazla fikirlerine kulak verilmesini istiyor. Bu nedenle gerek çalıştığı ortamda gerekse yaşadığı ülkede düşüncelerini özgürce açıklamak, fikirlerini ortaya koymak ve yönetimin bir parçası olmak için içinde yer aldığı toplumun lideriyle daha fazla iletişim içinde olmak onun için önemli.
İşte bu nedenlerle firmaları ve ülkeleri yöneten liderlerin, insanların düşüncelerine kulak vermesi ve onların gönlünü kazanması artık çok daha fazla önem taşıyor. Gülümsemenin, içten bir selam vermenin ya da samimi, dostça bir bakışla bir kaç kelime etmenin insanlar üzerinde büyük etkisi var. Duyguların ön plana çıktığı yeni dönemde liderler ne kadar çok odaklarına sevgi, pozitif düşünce ve umut etme kavramlarını alırlar ve karşılarındakileri dinlerlerse, o kadar başarılı olacaklar. Bu kavramları yeşerten liderler güven, ait hissetme duygusu, mutluluk ve bağlılık oluşturarak hitap ettikleri kitlelerde etki yaratacaklar. Duygularının farkına varan, empati kuran, tepeden bakmadan, yüz yüze iletişime geçen, topluma pozitif sıcak mesajlar veren, sempatik ve sevecen yaklaşım sergileyen ve karşısındakileri dinleyen liderler öne geçecek.

Liderlerinin başarılı olmak için dikkat etmesi gereken konular ise;

Güvenilir ve şeffaf olmak
Kişinin söyledikleri ile yaptıkları birbirini tutmuyorsa o kişiye güvenmek mümkün değil. Güvenilir olmak için de tutarlı, dürüst olmak ve mutlaka karşıdaki insanın yüreğine dokunmak gerekiyor. Bu yüzden liderlerin ilişki kurdukları kişilerle duygusal bağ kurabilmeleri ve kendilerini samimi bir şekilde ifade edebilmeleri çok önemli.

Duygusal zekayı geliştirmek
Duygusal zekâsı yüksek olan kişiler toplum tarafından daha itibarlı kişiler olarak algılanıyorlar. Bu özelliğe sahip liderler sosyal yetenekleriyle empati kurabilme, kendini ve çevresini motive etme, takım çalışmasına yatkın olma, kişisel becerileriyle problemleri çözme, pozitif bakış açısı ve geleceğe dair umut besleme yönleriyle dikkat çekiyorlar ve insanlar tarafından daha çok seviliyorlar.

Çevreye, topluma sorumlu davranmak
Güvenilir olmak için sorumlu davranmak da çok önemli. Bu yüzden liderler  özü, sözü bir kişiler olarak etik, şeffaf ve adil davranarak toplumun ve dünyanın sorunlarına duyarsız kalmamalı.

İtibara önem vermek
Birçok insan kısa vadede elde edeceği kazançlar üzerine yoğunlaşıyor. Oysa kişisel itibar, kişinin uzun yıllar sergilediği davranış ve tutumlarla oluşuyor. Kısa dönemde liderin gerçek olmayan, göstermelik tutum ve davranışları benimsemesi, itibarını zedeliyor. İtibarı kazanmak zor, ama kaybetmek de bir o kadar kolay. Bu nedenle liderlerin alt yapısı olmayan, süreklilik arz etmeyen, uzun vadeli ve tutarlı olmayan davranışları itibarı sağlamada yeterli değil.

Dijital ortamda kişisel itibarı yönetmek
Liderin dijital ortamda bilgi paylaşması bunu yaparken de attığı her adımın kendisine nasıl geri dönüşü olacağını hesap etmesi gerekiyor. Özellikle sosyal mecralarda belirli kitleleri rencide edebilecek yorumlardan kaçınmak gerekiyor. Dijital ortamın gerçek hayattan farkı kalıcılığı… Günlük yaşantıda verilen beyanatlar, hatalı işler her zaman ortaya çıkmayabilir ama bunlar dijital dünyada yok olmayacaktır. Bu yüzden lider bu ortamda attığı adımlara dikkat etmeli ve gerekirse profesyonel bir yardım almalı.

Geri bildirimleri almak
Gerek gerçek hayatta gerekse dijital ortamda liderle ilgili neler konuşulduğu önemlidir. Bunları sürekli takip etmek ve olumsuz bir durum var ise önlem almak liderin kişisel itibarını yönetmesi için son derece önemli. Bunu kendi yapamıyorsa bile mutlaka ekibi onun adına takip etmeli, ona rapor etmelidir.

Eleştirileri önemseyerek, hatalardan ders almak
Lider kendisine yapılan bir eleştiride savunmaya geçmeden önce dinlemeli daha sonra karşındaki kişiye kendi düşüncelerini iletmelidir. Özellikle dijital ortamda lidere yönelik bir eleştiri veya yorum yapıldıysa zaman geçirmeden mümkün olduğunca yumuşak bir dille yanıt verilmeli, bu ortamda asla kimseyle tartışmaya girilmemelidir. Lider eğer gerçekten hatalıysa da özür dilemeli ve hatasını bir daha tekrar etmemek için de gerekli önlemleri alabilmelidir.

Dünyadaki gelişmeleri takip etmek
Lider kendi yaptığı işle ve genel olarak dünyada olan bitenle ilgili olarak sürekli gündem ve gelişmeleri takip etmeli ve bu doğrultuda da kendini hizalamalıdır. Liderin entelektüel bilgi birikiminin olması olayları geniş bir vizyonla görmesi ona olan güveni artırır.

Algı yönetimi yapmak
Lider hedef kitlesindeki kişilerin değerleri ve kültürü ile uyumlu bir tutum içinde olmalı. Düşüncelerden çok duygulara hitap etmeli, karşısındaki kişilerin değerlerine paralel bir iletişim dili kullanmalıdır. Ayrıca lider kendisi ile algının nasıl olduğuna dair hitap ettiği kitlelerden düzenli geri bildirim almalı buna göre de kişisel algısını yönetmelidir.

Sonuç olarak gelecek kişisel itibarına ve algısına önem veren, pozitif düşünceye odaklanan, samimi, insancıl, güvenilir, vizyoner liderlerin olacak. Çalışanı ile halkıyla pozitif sinerji yaratarak sevgi zinciri oluşturarak faaliyet gösteren liderler başarıya ulaşacak. Duygulara hitap etmek, pozitife odaklamak bundan sonra her geçen gün daha da büyük anlam taşıyacak. Kuralcı ve baskıcı liderlere oranla, iletişim süreçlerini açık ve şeffaf iletişimle, pozitif düşünce ve “Önce İnsan” anlayışı ile yöneten liderler fark yatacak. Liderler ulaşmak istedikleri hedef kitlelerine verdikleri mesajlarda kalplere hitap ettikleri oranda aranır ve tercih edilir olacaklar.

Kısacası gelecek, insanların gönüllerinde kalp payını artıran liderlerin olacak. Böylelikle de “Her şey güzel olacak”...

Dilek CESUR
Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü